Archive for the ‘Haxball’ Category

Expression Media 2.0

Expression Media 2.0 jest aplikacją autorstwa firmy Microsoft, która ułatwi nam ujarzmienie i skatalogowanie całej masy plików multimedialnych, jakie znajdują się na naszym dysku – obsługuje zarówno formaty graficzne, jak i muzyczne, a także filmowe. Aby uruchomić program, konieczna jest obecność w systemie aplikacji Apple QuickTime w wersji minimum 7.3.1.Expression Media 2.0 daje o wiele większe możliwości, niż przeciętne programy, których zadaniem jest katalogowanie multimediów. Zapewnia pełne wsparcie dla niemal wszystkich używanych obecnie formatów grafiki (obsługuje także aparaty cyfrowe, importuje metadane dotyczące robionych przez nie zdjęć i wiele innych opcji i umożliwia katalogowanie zdjęć według współrzędnych geograficznych miejsca, gdzie zostały wykonane), muzyki oraz filmu.Za jego pomocą edytować możemy playlisty, przygotowywać pokazy slajdów składające się z dowolnie wybranych zdjęć i obrazów, a także przygotowywać wszystkie filmy do publikacji w sieci, a jeśli zajdzie taka potrzeba – dokonać rekodowania.

Microsoft Office Compatibility Pack 4.0

Microsoft Office Compatibility Pack 4.0 jest dodatkiem do określonych wersji oprogramowania biurowego Office tak, żeby zapewnić im współdziałanie z nowszymi rozwiązaniami programowymi.Aplikacja ma za zadanie udostępniać możliwość swobodnego uruchamiania oraz przeglądania dokumentów przygotowanych w nowszych wersjach zapisu informacji. Przy tradycyjnych rozwiązaniach oprogramowania odczytywanie nowych formatów plików w starszych rodzajach programów jest niemożliwe. Korzystający z aplikacji Microsoft Office Compatibility Pack 4.0 nie muszą jednak martwić się o rodzaj zapisu przesyłanych informacji tekstowych.Oprogramowanie Microsoft Office Compatibility Pack 4.0 przeznaczone jest zatem dla wszystkich użytkowników pakietów Office w wersjach 2000, 2003 oraz XP. Łączy je z najbardziej zmodyfikowanym oprogramowaniem biurowym Office 2007.Uruchomienie oprogramowania odbywa się automatycznie po zainstalowaniu oraz włączeniu pakietu Office. Użytkownik nie musi zatem samodzielnie włączać oraz wyłączać działania danego programu komputerowego.

Virtual Server 2005 R2 SP1

Program Virtual Server 2005 R2 SP1 pozwala na wiele zastosowań w obrębie wirtualizacyjnego środowiska wokół poszczególnych serwerów. Za pomocą Virtual Server 2005 R2 SP1 możliwa jest współpraca z wieloma środowiskami operacyjnymi systemu Windows, mianowicie Windows 2003, XP, 2008, Vista, jak również Windows 7. Okazuje się, że Virtual Server 2005 R2 SP1 jest całkowicie darmową aplikacją, dzięki czemu wielu użytkowników bez najmniejszego problemu może z niej skorzystać. Przede wszystkim, za pomocą Virtual Server 2005 R2 SP1 możliwe jest wykonanie nawet kilku maszyn wirtualizacyjnych, które będą kompletnie od siebie niezależne, ale będą funkcjonowały w obrębie jednego i tego samego serwera. Virtual Server 2005 R2 SP1 jest w stanie obsługiwać zarówno systemu 64 bitowe, jak i te, które posiadają jedynie 32. Virtual Server 2005 R2 SP1 pozwala na uruchamianie wielu aplikacji za pośrednictwem sieci, ponadto jest on wsparciem dla pożytecznej w tej kwestii technologii hyper – threading i posiada wiele innych funkcji.

Microsoft iSCSI Software Target 3.3

Za pomocą programu Microsoft iSCSI Software Target 3.3 możliwe jest wykonywanie targetów programowych iSCSI. Okazuje się, że Microsoft iSCSI Software Target 3.3 jest w stanie współpracować, a nawet został przygotowany z myślą o kompatybilności jedynie z systemem operacyjnym Windows 2008 R2. Na szczęście, co jest bardzo docenianie wśród jego użytkowników, Microsoft iSCSI Software Target 3.3 jest bezpłatną aplikacją, więc wiele osób może się w nią zaopatrzyć. Do tej pory wykonanie target iSCSI na serwerze Windows było dosyć skomplikowaną procedurą, a na pewno drogą, ponieważ nie było do tego specjalistycznie skonstruowanych narzędzi, a tym bardziej bezpłatnych, aż do momentu pojawienia się na rynku Microsoft iSCSI Software Target 3.3. Dzięki Microsoft iSCSI Software Target 3.3 można już wykonywać nie tylko targety iSCSI, ale również dodawać do nich dyski wirtualne, nawet wykonywane w formacie VHD. Dzięki takim zastosowaniom nie ma konieczności wykonywania repartycji już istniejących dysków w systemie.

Pixel Persistence Analyzer 1.011e

Okazuje się, że program Pixel Persistence Analyzer 1.011e został specjalistycznie przygotowany, aby za jego pomocą każdy użytkownik był w stanie przeprowadzić potrzebne testy na wszelkich obrazach, które to są wyświetlane na monitorach typu LCD. Pixel Persistence Analyzer 1.011e jest aplikacją całkowicie darmową, a dzięki temu każda osoba, która potrzebuje przeprowadzić testy, może tego dokonać. Pixel Persistence Analyzer 1.011e jest kompatybilny z większością oprogramowania w środowisku Windows. Za pomocą Pixel Persistence Analyzer 1.011e możliwe jest sprawdzenie jakości obrazu, który jest wyświetlany przez monitory LCD i porównanie jej z innymi. Wszelkie możliwości, które oferuje program są zaawansowane, ponieważ za pomocą Pixel Persistence Analyzer 1.011e każdy użytkownik może sprawdzić poziom smużenia w momencie, kiedy dynamicznie zmieniają się obrazy na ekranie, również czas w trakcie reakcji matrycy, czy tekst przesuwany jest odpowiednio wyraźny, a także prawidłowość krzywej gamma i wiele innych.

Drążenie foremników