FAKTY I OCENY

Wszak i fakty, i ich oceny mają jednakowy, formalny status idei. Do kompetencji hermeneutyki na­leży wyjaśnienie tego rodzaju nieporozumień, powstają­cych na ogół przy konstytuowaniu się znaków i idei oraz przy ustalaniu relacji między trzema pokładami rzeczy­wistości.W podsumowaniu , który dla ca­łości pracy posiada przewodnie, osiowe znaczenie, należy zastanowić się, czy problematyka świadomości lekarskiej wymagała poruszania tak szerokiego wachlarza zagad­nień — zwłaszcza że używanie „szerokokątnego” medycz- nego obiektu z konieczności nie pozwalało na wyczerpujące dogłębne ujęcie wszystkich szczegółów. Rodzi się szereg pytań i uzasadnionych wątpliwości. Jakie reperkusje dla „medycznej świadomości” mogą mieć poruszone powyżej wysoce hipotetyczne i na wskroś teoretyczne problemy?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Drążenie foremników