METODA LOSOWEGO ZESTAWIENIA

Nietrudno zauważyć, że metoda losowego ze­stawiania słów nadaje się znacznie bardziej do tworzenia poezji niż prozy. Zwłaszcza uznanie komputerowych kombinacji za poezję współczes­ną może ukryć ich, zdarzający się często, bezład i niezborność. Do tej pory ukazało się kilka zbiorków komputerowej poezji. Najciekawszy z nich tomik pt. Wiersze komputerowe opubli­kowało w 1973 roku wydawnictwo Potagannissing Press. Redaktor tekstu, Richard W. Bailey, wybrał co trafniejsze przykłady uzyskane przez poetów angielskich, kanadyjskich, holenderskich i amerykańskich. Lektura dużej ilości tych pró­bek nasuwa ciekawy wniosek. Otóż większość — to poetycka science-fiction, czyli podróże kos­miczne, zmagania robotów itp., albo liryka mi­łosna. Tłumaczyć tę polaryzację można by wy­obrażeniami jej twórców o właściwej wymowie  poezji komputerowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Drążenie foremników