Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

 

ŚWIADOMOŚĆ W NATURALNYCH WARUNKACH

Świadomość w naturalnych warunkach pojawiła się tylko w makroukładzie organizmu ludzkiego, zawieszone­go między dwoma biegunami: wartości nieskończenie ma­łych i nieskończenie wielkich. Świadomość sama z s:.ebie realizuje trzeci rodzaj nieskończoności: nieskończoną zło­żoność. Do dwóch biegunów Pascala: nieskończonej mało­ści i nieskończonej wielkości, Teilhard de Chardin dorzu­cił trzeci biegun (o ile właściwie użyłem tego słowa) nie­skończonej złożoności, która leży u podstawy m. in. świa­domości. Szerokie pole świadomości ludzkiej obejmuje zarówno elementarny, „plazmatyczny” stan skupienia ma­terii, różne stopnie organizacji cząsteczek energii i masy, jak również relacje z gigantycznymi obiektami socjologii, ekologii i astronomii.

INGERENCJA ŚWIADOMOŚCI

Świadomość integruje — w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu — cały wszechświat żadna pętla sprzężenia zwrotnego zamykająca się bądź to w mikrokosmosie, bądź to w makrokosmosie nie może być pominięta w związkach świadomych. Żadna maszyna nie może mieć ani tak rozległych horyzontów, ani tak uniwer­salnej wizji, ani wreszcie przedstawiać! w swoim progra­mie tak wysokiego stopnia integryzmu jak świadomość. Co więc może porównać się z uniwersalizmem świadomo­ści? Jaki twór sztuczny — gdyby istniał — mógłby kon­kurować ze świadomym mózgiem? Żaden.Pewnym, choć dalekim, podobieństwem do mózgu może być komputer. Jedynie matematyczna maszyna cyfro­wa — ze względu na swoje bogactwo hardware’owych konstrukcji oraz ideową zasadność znajdującą swój wyraą w software’owym oprogramowaniu -— mogłaby rościć so­bie pretensje do świadomości. Faktycznie komputer już od 30 lat próbuje zagrozić świadomości mózgu.

Drążenie foremników