Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Kacper Piechociński i jestem zawodowym graczem w gry komputerowy. Zająłem III miejsce w ogólnopolskich zawodach counter strike. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które pozwolą ci lepiej grać w gry oraz na bieżąco będe informował cię o nowościach na rynku.
Zapraszam do czytania !

 

GoodSync 8.8.5.5

Program GoodSync 8.8.5.5 został specjalistycznie przygotowany, aby za jego pomocą każdy użytkownik mógł dokonać synchronizacji danych, pomiędzy dwoma, wskazanymi lokalizacjami lub wykonać konkretne, zapasowe kopie. GoodSync 8.8.5.5 jest programem licencjonowanym, który w swoich zasobach zawiera wiele zaawansowanych, a także pożytecznych funkcji. Ponadto, GoodSync 8.8.5.5 jest w stanie współpracować ze sporą ilością wersji oprogramowania systemowego Windows, mianowicie Windows 7, 2000, Vista, a także XP. Przede wszystkim, za pomocą GoodSync 8.8.5.5 możliwe jest bardzo proste zabezpieczenie wszelkich, ważnych danych, przed ich przypadkową utratą, na przykład ważnych wiadomości w skrzynce elektronicznej, czy też w poszczególnych folderach zdjęć, muzyki, filmów i tym podobnych. Głównym działaniem GoodSync 8.8.5.5 jest przeprowadzenie dokładnej analizy folderów, na przykład po awarii systemu i porównaniem ich z wykonanymi uprzednio kopiami zapasowymi, a następnie ponowne uzupełnienie o brakujące elementy.

Team Fortress 2

Team Fortress 2 jest kontynuacją gry, o tym samym tytule, która została wydana jakiś czas temu. Jednak podejście autorów do nowej wersji znacznie się zmieniło. Nie próbują już oni aż tak bardzo odwzorować rzeczywistość i trzymać się realistycznych rozwiązań. Wręcz przeciwnie, w grze odczuwalny jest luz w tym temacie i w wielu miejscach można zauważyć klimat groteski, a spora część przedmiotów i postaci jest zwyczajnie przerysowanych. W Team Fortress 2 zastosowany jest nowy silnik Source i właśnie dzięki niemu wiele elementów w grze przypomina wnętrze komiksu za gatunków komediowych. Głównym przeznaczeniem gry są rozgrywki zespołowe, jednak tutaj zastosowano inne niż wszystkie rozwiązanie, mianowicie dwie drużyny zostały podzielone na dziewięć klas. Każda z klas podzielona jest na trzy kategorie, czyli defensywne, ofensywne i wspomagające, a w każdej z nich znajdują się odpowiednio przyporządkowane postaci. Wszelkie zadania w Team Fortress 2 są dostępne na kilkunastu mapach i kilku trybach rozgrywki.

Tremulous 1.1.0

W grze Tremulous 1.1.0 zostały połączone dwa gatunki gier FPS i RTS, więc wielu wielbicieli ich obu znajdzie tutaj coś dla siebie. Każdy ma do wyboru przyłączenie się do jednego z dwóch obozów, mianowicie ludzi lub obcych. Każdy gracz w Tremulous 1.1.0 może wykonać działającą strukturę w obrębie gry i właśnie ta możliwość nadaje jej gatunek przynależny do RTS. Ponadto, gracz wyznacza także zawodników, którzy są odpowiedzialni za łączenie poszczególnych struktur i nazywani budowniczymi. Struktury są potrzebne, aby wszyscy pozostali zawodnicy, którzy wcześniej polegli na polu bitwy mogli do gry powrócić. Inne struktury, które w międzyczasie mogą zostać wykonane, mogą być opatrzone innymi zadaniami, na przykład przygotowywać do konkretnej obrony bazy lub też pozwalać na regenerację zdrowia żołnierzy. Wszyscy gracze w Tremulous 1.1.0 dostają nagrody. Zwłaszcza za zabicie obcego otrzymują odpowiednią ilość kredytów, a dzięki nim mogą się zaopatrzyć w nowsze, znacznie skuteczniejsze uzbrojenie.

Komputer to Twoje jedyne zainteresowanie

Współczesny człowiek ma różne zainteresowania, ale te, które szczególnie się wyróżnia to oczywiście komputer i wszystko co tylko z nim związane. Niektóre osoby kochają gry komputerowe, inne programowanie, a jeszcze inne sprzęt sam w sobie. Bez wątpienia komputer ogólnie jest tak szeroką dziedziną wiedzy, że stwarza niesamowite wręcz możliwości zajmowania się nim. Większość ludzi korzysta z takiej szansy i wciąż szuka sobie nowych dróg zainteresowań z tego obszaru. Warto pamiętać, że do mistrzostwa dochodzi się jednak bardzo długo, a nawet najlepszy specjalista musi mieć czas na bardzo dokładne zapoznanie się z komputerem. Przeskoki oczywiście istnieją, ale pojawiają się bardzo rzadko, a standardowy specjalista musi jednak poświęcić swój cenny czas na bardzo dokładaną analizę każdego składnika wbudowanego z przeciętny komputer. Lubimy ogólnie sprzęt za to, że jest bardzo łatwy w obsłudze i gwarantuje wręcz nieskończone możliwości rozwoju. Wiele osób zastanawia się co by w ogóle robiła bez komputera. Pytanie to jest o tyle istotne, że jest znakiem naszych czasów i nie ma sensu ukrywać, że faktycznie bez komputera byłyby nam ciężko żyć. Pogorszyłaby się na pewno nasza efektywność.

KOMPUTEROWE STEROWANIE

Toteż studia sterowane komputerowo nie należą dziś do rzadkości. Najbardziej znane spośród nich to: studio eks­perymentalne Bell Laboratories w Naw Jersey, kierowane przez Maxa Matthewsa i Dicka Moore’a, Columbia-Pincerton Electronic Musie Center, studio Petera Zinovieffa w Londynie wykorzystujące bardzo nowoczesny system MUSYS, oparte na podobnym systemie Electro­nic Musie Studio zaprojektowane przez Knuta Wiggena w Sztokholmie (dysponujące kompu­terem PDP-15/40 produkcja amerykańskiej z oprogramowaniem przeznaczonym właśnie do celów muzycznych), mające już sporą tradycję studio w Kolonii oraz studio elektroniczne G. M. Kóniga na uniwersytecie iw Utrechcie.

DRUGIE Z ZASTOSOWAŃ

Drugim spośród głównych zastosowań kom­puterów w muzyce jest użycie ich do syntezy dźwięku. Zagadnienie to jest identyczne z tym, dla którego skonstruowano opisane poprzednio elektronicznie syntezatory dźwięku. Wielu zresztą muzyków uważa moogi za wszechstron­ne mózgi elektronowe i utożsamia je z maszy­nami cyfrowymi. Istotnie — elektroniczna struktura i poziom złożoności zbliża je do kom­puterów. Maszyny cyfrowe są, rzecz jasna, bar­dziej doskonałe, dysponują pamięcią, mogą przetwarzać i zbierać dane i podejmować na ich podstawie decyzje. Jednak na polu syntezy dźwięków moogi niewiele im ustępują. Aby szerzej wyjaśnić zasady syntezy dźwię­ku, wypada przypomnieć parę znanych wszvst- kim pojęć fizycznych. Encyklopedyczna defi­nicja dźwięku brzmi: „jest to zaburzenie falowe ośrodka materialnego, słyszalne dla ucha ludz­kiego .

DLA NASZYCH POTRZEB

Dla naszych potrzeb to jedno zdanie wystarczy, by traktować dźwięk jako zmiany ciśnienia powietrza (no, bo kto słucha koncer­tów pod wodą?) dokonywane z częstotliwością od 20 do 16 000 drgań na sekundę (od 20 Hz do 16 kHz), wprawiające w drgania błonę bębenko­wą naszego ucha. Stałe ciśnienie jest odbiera­ne jako cisza. Zachowanie się dźwięku w czasie możemy wyrazić funkcją uzależniającą ciśnie­nie od czasu —- p(t). Wszystkie dźwięki mają swoje funkcje ciśnienia i każdy dźwięk można wywołać powodując drgania powietrza zgodnie z odpowiadającą temu dźwiękowi funkcją p{t). Jeśli zatem opracujemy źródło fali dźwiękowej,” zdolne do wytworzenia dowolnej funkcji p(t), to zbudujemy instrument zdolny odtworzyć każ­dy dźwięk.

ŹRÓDŁO DŹWIĘKU

Głośnik jest źródłem dźwięku, które wywo­łuje zmiany ciśnienia w otaczającym go powie­trzu na skutek mechanicznych drgań membra­ny. Drgania te zależą od przepływu prądu do­starczanego do tego głośnika. Jeśli więc chcemy uzyskać określony dźwięk — musimy ty] ko wytworzyć prąd o określonym przebiegu, czvli prąd odpowiednio zmieniający się w czasie, co należy do zadań typowo elektronicznych. Zmiany te jednoznacznie określa funkcja zmian jego napięcia w czasie u(t). Funkcja ta zresztą daje się zapisać iw postaci czysto fizycz­nej, np. jako zmiany kształtu rowika płyty gra­mofonowej lub jako namagnesowanie taśmy magnetofonowej. Zapis taki odczytuje igła albo głowica, przetwarzając zmiany kształtu rowka lub stanu namagnesowania taśmy na zmiany prądu w czasie.

PRZEPŁYWAJĄCY PRĄD

Prąd przepływając przez cew­kę głośnika powoduje ostatecznie powstanie fali dźwiękowej. Zapis funkcji u(t) nie musi być dokonywany na płycie czy taśmie magnetofo­nowej, równie dobrze daje się przechowywać w pamięci maszyny cyfrowej. Będzie to natu­ralnie, jak wskazuje nazwa maszyny, zapis cy­frowy, nie analogowy. Ale nie nastręcza to żad­nych problemów: nie ma bowiem funkcji u(t)» której nie udaje się próbkować i kwantować, tj. badać, jaką cyfrową wartość przyjmuje funkcja u(t) co pewien czas, np. co jedną sekundę. Przy odczycie tej funkcji trzeba jedynie dodać urzą­dzenie zmieniające zapis cyfrowy na zapis ana­logowy, tzw. przetwornik cyfrowo-analogowy, oto mamy już urządzenie zdolne do sterowania prądem doprowadzanym do głośnika, niczym się nie różniące od popularnych środków zapisu dźwięku.

Drążenie foremników