POSZUKIWANIE NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNEJ INTERPRETACJI

Cały porządek psychologiczno-socjologiczny bierze swój początek właśnie w chwili narodzin słowa-nazwy. W ogó­le wszelka nauka zaczyna się od chrztu idei, czyli od uku­cia terminu. Nauka, która szczególnie zajmuje się wszyst­kimi okolicznościami związanymi z chrztem idei, nazy­wa się hermeneutyką. Do problematyki hermeneutycznej należy sprawa tego, jak w procesie abstrahowania realizu­je się przekształcenie rzeczywistości, jakie topologiczne reguły obowiązują przy przechodzeniu jednego rodzaju niemonolitycznej rzeczywistości w drugi, jakie są sposoby konstytuowania się znaków, jak wyglądają warunki umo­wy i umawiające się strony przy tworzeniu idei-słowa. Hermeneutyka bada nie tylko związki między znakami pierwszego rzędu, czyli informacjami semantycznymi, a znakami drugiego rzędu, czyli informacjami pragmatycz­nymi, ale również ich wzajemne lingwistyczne powiąza­nia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Drążenie foremników