Posts Tagged ‘potrzeba’

Expression Media 2.0

Expression Media 2.0 jest aplikacją autorstwa firmy Microsoft, która ułatwi nam ujarzmienie i skatalogowanie całej masy plików multimedialnych, jakie znajdują się na naszym dysku – obsługuje zarówno formaty graficzne, jak i muzyczne, a także filmowe. Aby uruchomić program, konieczna jest obecność w systemie aplikacji Apple QuickTime w wersji minimum 7.3.1.Expression Media 2.0 daje o wiele większe możliwości, niż przeciętne programy, których zadaniem jest katalogowanie multimediów. Zapewnia pełne wsparcie dla niemal wszystkich używanych obecnie formatów grafiki (obsługuje także aparaty cyfrowe, importuje metadane dotyczące robionych przez nie zdjęć i wiele innych opcji i umożliwia katalogowanie zdjęć według współrzędnych geograficznych miejsca, gdzie zostały wykonane), muzyki oraz filmu.Za jego pomocą edytować możemy playlisty, przygotowywać pokazy slajdów składające się z dowolnie wybranych zdjęć i obrazów, a także przygotowywać wszystkie filmy do publikacji w sieci, a jeśli zajdzie taka potrzeba – dokonać rekodowania.

PostgreSQL 9.1.1

Serwer PostgreSQL 9.1.1 jest bezpłatny i właśnie dlatego, wiele osób, które potrzebuje dostępu do , może go uzyskać. Określany jest mianem serwera baz danych relacyjnych. PostgreSQL 9.1.1 jest całkowicie kompatybilny we współpracy z większą częścią wersji operacyjnego systemu Windows. Okazuje się, że tworzenie serwera PostgreSQL 9.1.1 trwa już od piętnastu lat i co roku jest coraz bardziej rozwijane. Przez cały ten okres wielu użytkowników przekonało się, że PostgreSQL 9.1.1 jest serwerem stabilnym i w wielu kwestiach można zaufać jego parametrom. Najnowsze wersje PostgreSQL 9.1.1 są już całkowicie zgodne z najważniejszymi standardami ANSI – SQL 92 99. Zawiera już w sobie wiele mechanizmów, które są bardziej zaawansowane, niż w wersjach poprzednich, między innymi dziedziczenie struktur w kwestii tabel, czy też wykonywanie indeksowania za pomocą drzewa GiST i wiele innych. PostgreSQL 9.1.1 pozwala na wykorzystanie wielu języków programistycznych podczas pisania przechowywanych procedur.

Drążenie foremników