Posts Tagged ‘publikacja’

Expression Media 2.0

Expression Media 2.0 jest aplikacją autorstwa firmy Microsoft, która ułatwi nam ujarzmienie i skatalogowanie całej masy plików multimedialnych, jakie znajdują się na naszym dysku – obsługuje zarówno formaty graficzne, jak i muzyczne, a także filmowe. Aby uruchomić program, konieczna jest obecność w systemie aplikacji Apple QuickTime w wersji minimum 7.3.1.Expression Media 2.0 daje o wiele większe możliwości, niż przeciętne programy, których zadaniem jest katalogowanie multimediów. Zapewnia pełne wsparcie dla niemal wszystkich używanych obecnie formatów grafiki (obsługuje także aparaty cyfrowe, importuje metadane dotyczące robionych przez nie zdjęć i wiele innych opcji i umożliwia katalogowanie zdjęć według współrzędnych geograficznych miejsca, gdzie zostały wykonane), muzyki oraz filmu.Za jego pomocą edytować możemy playlisty, przygotowywać pokazy slajdów składające się z dowolnie wybranych zdjęć i obrazów, a także przygotowywać wszystkie filmy do publikacji w sieci, a jeśli zajdzie taka potrzeba – dokonać rekodowania.

Microsoft iSCSI Software Target 3.3

Za pomocą programu Microsoft iSCSI Software Target 3.3 możliwe jest wykonywanie targetów programowych iSCSI. Okazuje się, że Microsoft iSCSI Software Target 3.3 jest w stanie współpracować, a nawet został przygotowany z myślą o kompatybilności jedynie z systemem operacyjnym Windows 2008 R2. Na szczęście, co jest bardzo docenianie wśród jego użytkowników, Microsoft iSCSI Software Target 3.3 jest bezpłatną aplikacją, więc wiele osób może się w nią zaopatrzyć. Do tej pory wykonanie target iSCSI na serwerze Windows było dosyć skomplikowaną procedurą, a na pewno drogą, ponieważ nie było do tego specjalistycznie skonstruowanych narzędzi, a tym bardziej bezpłatnych, aż do momentu pojawienia się na rynku Microsoft iSCSI Software Target 3.3. Dzięki Microsoft iSCSI Software Target 3.3 można już wykonywać nie tylko targety iSCSI, ale również dodawać do nich dyski wirtualne, nawet wykonywane w formacie VHD. Dzięki takim zastosowaniom nie ma konieczności wykonywania repartycji już istniejących dysków w systemie.

Drążenie foremników