W TRAKCIE IDEALIZACJI

W trakcie świadomościowej idealizacji i wtórnej eksterioryzacji idei przy pomocy różnych środków wyrazu pojawiło się jeszcze w erze medycyny przedcybernetycznej wiele nazw-synonimów na określenie tego informacyjnego pośrednika-znaku. Obecnie należy się jedynie zatroszczyćo   ustalenie ich granic pojęciowych. Synonimem znaku są symbole Freuda, sygnały pierwszego i drugiego rzędu Pa­włowa, jak również kody Shannona. Najprecyzyjniej umówionymi znakami są modele o róż­nym stopniu abstrakcji: od modelu fizycznego począwszy, gdzie chodzi tylko o prostą redukcję konkretu, poprzez model biologiczny, w którym już ujawnia się abstrakcja, do modelu matematycznego, idealnego, reprezentującego maksymalny poziom abstrakcji. W idealnym modelu wy­stępuje największa redukcja substancji na rzecz struktury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Drążenie foremników