W WYPADKU KULTURY

W wypadku kultury, drugiej — obok nauki — odmiany świadomej działalności człowieka, hermeneutyka posiada jeszcze większe i bardziej bezsporne znaczenie. Bada bowiem faktyczną więź idei z rzeczywistością. Usta­la warunki, w których idea zawisa w próżni i przechodzi do rejestru mitologii. Ujawnia, w jakim stopniu problemy mają charakter pozorny. Pozory problemów rodzą się wte­dy, gdy problem ogranicza się do badania związku mię­dzy ideami-symbolami a ich określeniami słowami-terminami. Idee bowiem należy odnosić zawsze do ich głębsze­go podkładu socjologiczno-biologiczno-fizycznego. Wiele nieporozumień i fantomów rzeczywistości powstaje rów­nież wtedy, gdy w miejsce faktów, zdarzeń czy stanów wstawia się ich świadome oceny. Niełatwo bowiem czło­wiek może zorientować się, czy operuje faktami, czy tyl­ko ich świadomościowymi przetworami, czyli wartościują­cymi sądami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Drążenie foremników