This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Microsoft iSCSI Software Target 3.3

Za pomocą programu Microsoft iSCSI Software Target 3.3 możliwe jest wykonywanie targetów programowych iSCSI. Okazuje się, że Microsoft iSCSI Software Target 3.3 jest w stanie współpracować, a nawet został przygotowany

Symantec Backup Exec for Windows Servers 12

Za pomocą programu Symantec Backup Exec for Windows Servers 12 możliwe jest wykonywanie archiwizacji wszelkich, potrzebnych w danym momencie danych, a cały proces odbywa się na podstawie wyznacznika dysk, dysk,

Pixel Persistence Analyzer 1.011e

Okazuje się, że program Pixel Persistence Analyzer 1.011e został specjalistycznie przygotowany, aby za jego pomocą każdy użytkownik był w stanie przeprowadzić potrzebne testy na wszelkich obrazach, które to są wyświetlane

GoodSync 8.8.5.5

Program GoodSync 8.8.5.5 został specjalistycznie przygotowany, aby za jego pomocą każdy użytkownik mógł dokonać synchronizacji danych, pomiędzy dwoma, wskazanymi lokalizacjami lub wykonać konkretne, zapasowe kopie. GoodSync 8.8.5.5 jest programem licencjonowanym,

Team Fortress 2

Team Fortress 2 jest kontynuacją gry, o tym samym tytule, która została wydana jakiś czas temu. Jednak podejście autorów do nowej wersji znacznie się zmieniło. Nie próbują już oni aż

Tremulous 1.1.0

W grze Tremulous 1.1.0 zostały połączone dwa gatunki gier FPS i RTS, więc wielu wielbicieli ich obu znajdzie tutaj coś dla siebie. Każdy ma do wyboru przyłączenie się do jednego

Komputer to Twoje jedyne zainteresowanie

Współczesny człowiek ma różne zainteresowania, ale te, które szczególnie się wyróżnia to oczywiście komputer i wszystko co tylko z nim związane. Niektóre osoby kochają gry komputerowe, inne programowanie, a jeszcze

KOMPUTEROWE STEROWANIE

Toteż studia sterowane komputerowo nie należą dziś do rzadkości. Najbardziej znane spośród nich to: studio eks­perymentalne Bell Laboratories w Naw Jersey, kierowane przez Maxa Matthewsa i Dicka Moore’a, Columbia-Pincerton Electronic

DRUGIE Z ZASTOSOWAŃ

Drugim spośród głównych zastosowań kom­puterów w muzyce jest użycie ich do syntezy dźwięku. Zagadnienie to jest identyczne z tym, dla którego skonstruowano opisane poprzednio elektronicznie syntezatory dźwięku. Wielu zresztą muzyków

DLA NASZYCH POTRZEB

Dla naszych potrzeb to jedno zdanie wystarczy, by traktować dźwięk jako zmiany ciśnienia powietrza (no, bo kto słucha koncer­tów pod wodą?) dokonywane z częstotliwością od 20 do 16 000 drgań

ŹRÓDŁO DŹWIĘKU

Głośnik jest źródłem dźwięku, które wywo­łuje zmiany ciśnienia w otaczającym go powie­trzu na skutek mechanicznych drgań membra­ny. Drgania te zależą od przepływu prądu do­starczanego do tego głośnika. Jeśli więc chcemy

PRZEPŁYWAJĄCY PRĄD

Prąd przepływając przez cew­kę głośnika powoduje ostatecznie powstanie fali dźwiękowej. Zapis funkcji u(t) nie musi być dokonywany na płycie czy taśmie magnetofo­nowej, równie dobrze daje się przechowywać w pamięci maszyny

© Wszelkie prawa zastrzeżone